Kako koristiti katalog

Kriteriji pretraživanja

Unutar kataloga moguće je pretraživati sadržaj svih navedenih kategorija. Pretraga se vrši upisom željene ključne riječi za koju želimo dobiti povratne rezultate pretrage. Npr., ako želimo izlist svih proizvoda koji u sebi ili u naslovu sadrže riječ "brtva", dovoljno je samo upisati tu riječ u tražilicu te će nam sustav vratiti sve brtvene proizvode.

Ako želimo filtrirati i detaljnije provesti pretragu za određenu ključnu riječ, tada je potrebno označiti polja "Pretraži u opisima nacrta" i "Pretraži u podkategorijama".
 

Šifriranje nacrta i pretraga prema šifri nacrta

Također, važno je napomenuti da ako se pretraga vrši na temelju dimenzije proizvoda, tada treba imati na umu da dimenzija bude napisana u obliku: 72 X 15 X 3, gdje se pritom pazi na postojeći razmak između brojki i "X" slovne oznake.

Sortiranje i prikaz rezultata pretrage

Nakon što nam sustav izbaci rezultate vezane uz traženu ključnu riječ, tada dobivene rezultate možemo prikazati kao listu ili mrežu, ovisno o preglednosti i želji korisnika.

Mogućnost prikaza redoslijeda proizvoda abecedno prema šifri ili nazivu nacrta.

Korištenje nacrtne mape

Uz pomoć nacrtne mape korisnik ima mogućnost spremanja željenih nacrta/proizvoda u vlastitu nacrtnu mapu. Na taj način korisnik ne mora ponavljati postupak pretrage za istim proizvodom u budućnosti, već mu je taj proizvod spremljen u nacrtnoj mapi sve dok ga ne obriše.

Usporedba proizvoda

Mogućnost usporedbe karakteristika dvaju ili više proizvoda. Klikom na "Usporedi sa drugim proizvodom" odabrani proizvod se stavlja na listu za uspoređivanje.

Primjer: